SCALE
ترازوی دقیق

ترازوی دقیق

 

پیشنهاد می شود برای مخلوط نمودن رنگ و اکسیدان و يا پودر دکلره و اکسیدان حتماً از یک ترازوی دقیق با دقت 2 گرم استفاده شود. این اندازه گیری موجب می شود تا در رنگ آمیزی، دوام رنگ مو افزایش و از آسیب موها جلوگیری و رنگ دلخواه با توجه به آلبوم رنگ مو، بدست آید.

در عمل دکلره هم موجب صرفه جوئی در مصرف مواد و چلوگیری از آسیب موها و مهمتر از همه باعث رساندن به پایه مورد نظر می شود.

 

 

 

 

نظر شما :
captcha